Veřejná vyhláška

Created with Sketch.

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – Oznámení změna termíno konámí opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Dokument: Veejná_vyhláška_A4ZÚR_změna_termínu.pdf