Veřejná vyhláška

Created with Sketch.

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Dokument: Veřejná_vyhláška_A4ZÚR.pdf