CZECHPOINT

Created with Sketch.

V současnosti kontaktní místo CzechPoint poskytuje tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Katastr nemovitostí
  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • Insolvenční rejstřík

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Bodové hodnocení osoby
  • Rejstřík trestů

Ceník

Evidence

Cena za 1. Stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Katastr nemovitostí100,-Kč50,-Kč
Obchodní rejstřík100,-Kč50,-Kč
Živnostenský rejstřík100,-Kč50,-Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů100,-Kč50,-Kč
Insolvenční rejstřík100,-Kč50,-Kč
Bodové hodnocení osoby100,-Kč50,-Kč
Rejstřík trestů50,-Kč0,-Kč

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Katastr nemovitostíNázev Katastrálního území a č. listu vlastnictví
Obchodní rejstříkIČ subjektu
Živnostenský rejstříkIČ podnikatele/fyzické osoby
Seznam kvalifikovaných dodavatelůIČ podnikatele
Insolvenční rejstříkIČ organizace/osobní údaje

Ověřené výpisy neveřejných evidencí:

  • Bodové hodnocení osoby
  • Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisu BHO a RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.