Autor: Jiří Vít

Created with Sketch.

Výkaz zisku a ztráty mikroregion Světelsko

Výkaz zisku a ztráty mikroregion Světelsko. Dokument: Výkaz zisku a ztráty mikroregion Světelsko.pdf

Rozvaha mikroregion Světelsko

Rozvaha mikroregion Světelsko. Dokument: Rozvaha mikroregion Světelsko.pdf

Příloha – Územní samosprávné celky mikroregion Světelsko

Příloha – Územní samosprávné celky mikroregion Světelsko. Dokument: Příloha – Územní samosprávné celky mikroregion Světelsko.pdf

Oznámení

Oznámení v listinné podobě. Dokument: Oznámení v listinné podobě.doc

Výkaz FIN 2 – 12 M mikroregion Světelsko za rok 2017

Výkaz FIN 2 – 12 M mikroregion Světelsko za rok 2017. Dokument: Výkaz FIN 2 – 12 M mikroregion Světelsko za rok 2017.pdf

Zápis ze zasedání ZO 6. 6. 2018

Zápis ze zasedání ZO 6. 6. 2018. Dokument: Zápis ze zasedání ZO 6.6.2018.pdf

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vlkanov v uplynulém období 04/2014 – 04/2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vlkanov v uplynulém období 04/2014 – 04/2018. Dokument: Zpráva o uplatňování Územního plánu Vlkanov v uplynulém období 04/2014 – 04/2018.pdf

Pozvánka na zasedání ZO Vlkanov 6. 6. 2018

Pozvánka na zasedání ZO Vlkanov 6. 6. 2018. Dokument: Pozvánka na zasedání ZO Vlkanov 6. 6. 2018.pdf Vyvěšeno: 22. 5. 2018Sejmuto: 6. 6. 2018

Návrh Závěrečného účtu mikroregionu Světelsko za rok 2017

Dokument je k nahlédnutí na webových stránkách městského úřadu Světlá nad Sázavou.

FIN 2 – 12 M Návrh Závěrečného účtu mikroregionu Světelsko za rok 2017

Dokument je k nahlédnutí na webových stránkách městského úřadu Světlá nad Sázavou.