Záměr směny pozemku

Created with Sketch.

Záměr směny pozemku

Záměr směny pozemků schválen na zasedání zastupitelstva obce Vlkanov 29.9.2020
usnesením č.21/2020.
Dokument: Záměr směny pozemku 21/2020.pdf