OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 02/2019 o místním poplatku za komunální odpad

Created with Sketch.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 02/2019 o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 02/2019 o místním poplatku za komunální odpad.
Dokument: Vyhláška 2.2019 – poplatek za komunální odpad.pdf