OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Created with Sketch.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 01/2019 o místním poplatku ze psů.
Dokument: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 2019.pdf