Rubrika: Mikroregion Světelsko

Created with Sketch.

Výkaz FIN 2 – 12 M – 2018

Výkaz FIN 2 – 12 M – 2018. Dokument: Výkaz FIN 2 – 12 M – 2018.pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu Světelsko za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu Světelsko za rok 2017. Dokument: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu Světelsko za rok 2017.pdf

Závěrečný účet mikroregion Světelsko za rok 2017

Závěrečný účet mikroregion Světelsko za rok 2017. Dokument: Závěrečný účet mikroregion Světelsko za rok 2017.doc

Výkaz zisku a ztráty mikroregion Světelsko

Výkaz zisku a ztráty mikroregion Světelsko. Dokument: Výkaz zisku a ztráty mikroregion Světelsko.pdf

Rozvaha mikroregion Světelsko

Rozvaha mikroregion Světelsko. Dokument: Rozvaha mikroregion Světelsko.pdf

Příloha – Územní samosprávné celky mikroregion Světelsko

Příloha – Územní samosprávné celky mikroregion Světelsko. Dokument: Příloha – Územní samosprávné celky mikroregion Světelsko.pdf

Oznámení

Oznámení v listinné podobě. Dokument: Oznámení v listinné podobě.doc

Výkaz FIN 2 – 12 M mikroregion Světelsko za rok 2017

Výkaz FIN 2 – 12 M mikroregion Světelsko za rok 2017. Dokument: Výkaz FIN 2 – 12 M mikroregion Světelsko za rok 2017.pdf

Návrh Závěrečného účtu mikroregionu Světelsko za rok 2017

Dokument je k nahlédnutí na webových stránkách městského úřadu Světlá nad Sázavou.

FIN 2 – 12 M Návrh Závěrečného účtu mikroregionu Světelsko za rok 2017

Dokument je k nahlédnutí na webových stránkách městského úřadu Světlá nad Sázavou.