CZECHPOINT

Created with Sketch.

V současnosti kontaktní místo CzechPoint poskytuje tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Katastr nemovitostí
  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • Insolvenční rejstřík

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Bodové hodnocení osoby
  • Rejstřík trestů

Ceník

Evidence

Cena za 1. Stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Katastr nemovitostí

100,-Kč

50,-Kč

Obchodní rejstřík

100,-Kč

50,-Kč

Živnostenský rejstřík

100,-Kč

50,-Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,-Kč

50,-Kč

Insolvenční rejstřík

100,-Kč

50,-Kč

Bodové hodnocení osoby

100,-Kč

50,-Kč

Rejstřík trestů

50,-Kč

0,-Kč

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Katastr nemovitostí

Název Katastrálního území a č. listu vlastnictví

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele/fyzické osoby

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

IČ podnikatele

Insolvenční rejstřík

IČ organizace/osobní údaje

Ověřené výpisy neveřejných evidencí:

  • Bodové hodnocení osoby
  • Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisu BHO a RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.