Rubrika: Mikroregion Světelsko rok 2018

Created with Sketch.

Příloha – Územní samosprávné celky mikroregion Světelsko

Příloha – Územní samosprávné celky mikroregion Světelsko. Dokument: Příloha – Územní samosprávné celky mikroregion Světelsko.pdf

Oznámení

Oznámení v listinné podobě. Dokument: Oznámení v listinné podobě.doc

Výkaz FIN 2 – 12 M mikroregion Světelsko za rok 2017

Výkaz FIN 2 – 12 M mikroregion Světelsko za rok 2017. Dokument: Výkaz FIN 2 – 12 M mikroregion Světelsko za rok 2017.pdf

Návrh Závěrečného účtu mikroregionu Světelsko za rok 2017

Dokument je k nahlédnutí na webových stránkách městského úřadu Světlá nad Sázavou.

FIN 2 – 12 M Návrh Závěrečného účtu mikroregionu Světelsko za rok 2017

Dokument je k nahlédnutí na webových stránkách městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Rozvaha

Dokument je k nahlédnutí na webových stránkách městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Výkaz zisku a ztráty

Dokument je k nahlédnutí na webových stránkách městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Příloha

Dokument je k nahlédnutí na webových stránkách městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2017

Dokument je k nahlédnutí na webových stránkách městského úřadu Světlá nad Sázavou.