Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2020

Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2020.Dokument: NÁVRH Závěrečného účtu DSO za rok 2020.pdfPříloha + výkazy GAR a PAR.pdfRozvaha.pdfVýkaz FIN 2-12M.pdfVýkaz zisku a ztráty.pdfZpráva o výsledku hospodaření DSO mikroregionu Světelsko za rok 2020.pdf